Leczenie kanałowe - warto!

Leczenie kanałowe (endodontyczne) jest jedynym ratunkiem przed usunięciem zęba w przypadku zapalenia miazgi, bądź jej martwicy. Do konieczności przeprowadzenia takiego leczenia dochodzi, gdy w miazdze zęba (czyli nerwie) pod wpływem ciągłego działania czynników drażniących powstanie stan zapalny, prowadzący do jej martwicy. Owe "czynniki drażniące" to przede wszystkim głębokie ubytki próchnicowe, ale do obumarcia miazgi może dojść również w wyniku urazu mechanicznego (mocnego uderzenia w ząb, złamania korony zęba, bruksizmu - ścieranie zębów).
_
Czy nie lepiej usunąć chory ząb? Stanowczo odradzamy. Pomimo tego, że nie ma gwarancji, że leczenie kanałowe się powiedzie, warto podjąć to ryzyko (w większości przypadków kończące się sukcesem). Tak naprawdę usunięcie leczenia jest wyborem znacznie droższym (w końcu potem trzeba coś na jego miejsce wstawić) i obarczonym większymi konsekwencjami. Koszt wprowadzenia sztucznego korzenia w miejsce po usuniętym zębie – implantu oraz odtworzenia na nim korony zęba wynosi co najmniej kilka tysięcy złotych. Przez pochopne usunięcie zęba i nieuzupełnienie takiej luki w uzębieniu można spowodować w jamie ustnej efekt domina i w ciągu krótkiego czasu stracić kolejne zęby (bowiem nieuzupełnienie brakującego zęba spowoduje w ciągu kilku lat nieodwracalne zmiany w obrębie kilku zębów sąsiadujących z luką).
_
Więcej na ten temat znajdą Państwo na Fanpage MAX-DENT na Facebooku.