Dr Sebastian Pawelec

chirurgia stomatologiczna _
Lek. dent. Sebastian Pawelec - chirurgia stomatologiczna.
- Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2012).
- W trakcie trwania studiów aktywny członek Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii - uczestnik zjazdów oraz konferencji.
- Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.
- Ponadto uczestnik licznych kursów specjalistycznych i konferencji z innych dziedzin stomatologii.
- Główne obszary zainteresowań to endodoncja, periodontologia i chirurgia stomatologiczna.
_
Rejestracja: gabinet Katowice.
_
Opinie pacjentów: w przygotowaniu.